A+ A A-

Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας - Ζακύνθου / Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου

Δημοσιεύτηκε: 4/7//2019 11:05 | Διαβάστηκε 530 φορές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή διαδικασία επιλογής με το
σύστημα οικονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ( κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής –
χαμηλότερη τιμή ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 ¨ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών ¨ και τους όρους του συμβατικού τεύχους ¨ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ¨, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου:
Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας - Ζακύνθου / Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου
Προϋπολογισμού δαπάνης 92.000 ευρώ. ( χωρίς ΦΠΑ 24 %)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promihteus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
23-07- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος .
Η ε γγύηση σ υμμετοχής σ την δημοπρασία ε ίναι 1 840 ε υρώ κ αι θ α α πευθύνεται π ρος τ ον ΔΗΜΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην
παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 26953 60951 / 60954 / 60921 .
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Φάκελο Έργου)
2. Εφημερίδα

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166