A+ A A-

«Εφαρμογή Βιοενίσχυσης & Διαχείριση Περίσσειας Ιλύος από την ΕΕΛ Ζακύνθου»

Δημοσιεύτηκε: 15/9//2020 14:33 | Ενημερώθηκε: 15/9//2020 14:36 | Διαβάστηκε 41 φορές

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € άνευ ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 24.000,00€, ήτοι συνολικά μετά ΦΠΑ € 124.000,00).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑΖ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου, στη διεύθυνση (URL) :
www.zakynthos.gov.gr, και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑ Ζακύνθου, ίση με το 2% επί
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ κα ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Aνάδοχο.

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166